Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Delvis fri proces til sagsanlæg og forelæggelse for Retslægerådet. 
02-02-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 29. januar 2015 i medfør af retsplejelovens § 328 meddelt skadelidte delvis fri proces til sagsanlæg og forelæggelse af spørgsmål omkring årsagssammenhæng for Retslægerådet. Skadelidte var den 1. februar 2012 involveret i et trafikuheld. Speciallægeerklæringen fastslog, at der var årsagssammenhæng mellem trafikuheldet og klagers efterfølgende gener. Arbejdsskadestyrelsen fandt, at der ikke var årsagssammenhæng.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journalnummer 2015-31-0002.

 

Til top Sidst opdateret: 02-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk