Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Delvis fri proces til irakiske statsborgere til en retssag om bl.a. tortgodtgørelse 
18-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har meddelt 23 irakiske statsborgere fri proces til en del af en retssag mod Forsvarsministeriet i anledning af de danske styrkers adfærd i forbindelse med en militæroperation i 2004 under Irak-krigen. De irakiske statsborgere havde anmodet om fri proces til en sag mod Forsvarsministeriet med bl.a. en påstand om betaling af 60.001 kr. hver i godtgørelse for tort og krænkelse af menneskerettighedskonventionen. De irakiske statsborgere anførte, at de i 2004 i Irak blev tilbageholdt af dansk militær og overgivet til irakisk politi, og at de i den forbindelse blev udsat for tortur, som den danske stat var ansvarlig for. Civilstyrelsen havde meddelt afslag på fri proces efter bestemmelserne i retsplejelovens §§ 328 og 329. Procesbevillingsnævnet meddelte fri proces efter retsplejelovens § 329 for så vidt angår påstanden i sagen om godtgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2015-31-0428.
Til top Sidst opdateret: 18-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk