Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Automatisk fri proces i en ankesag 
23-05-2016 

 

Procesbevillingsnævnet har meddelt en appelindstævnt, der havde fået delvist medhold i byretten, at virkningerne af den fri proces-bevilling, som blev givet til byretssagen, tillige gælder i ankesagen, jf. retsplejelovens § 331, stk. 5.

Civilstyrelsen havde tidligere meddelt den pågældende, der havde købt en fast ejendom, fri proces efter retsplejelovens § 329 til under en byretssag mod sælgeren, at nedlægge påstand om forholdsmæssigt afslag i købesummen på 1 mio. kr. Procesbevillingsnævnet meddelte efterfølgende køberen yderligere fri proces efter retsplejelovens § 329 til under sagen tillige at nedlægge påstand om, at handlen ophæves. Ved byrettens dom fik køberen delvist medhold, idet sælgeren blev dømt til betaling af 500.000 kr. i forholdsmæssigt afslag. Sælgeren ankede efterfølgende byrettens dom til landsretten, og spørgsmålet var nu, i hvilket omfang køberen havde automatisk fri proces efter retsplejelovens § 331, stk. 5, til ankesagen.

Efter retsplejelovens § 331, stk. 5, omfatter virkningerne af fri proces også behandlingen af sagen i 2. eller 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af modparten og den part, der har fri proces, helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans. Procesbevillingsnævnet fandt, at virkningerne af den til byretssagen meddelte fri proces omfattede behandlingen af sagen i landsretten, og at den nu indstævnte køber således havde fri proces i ankesagen til at nedlægge påstand om, at handlen ophæves, hvilket Procesbevillingsnævnet som anført tidligere havde meddelt fri proces til.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-32-0036.

Til top Sidst opdateret: 23-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk