Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afghanersagen 
08-09-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 10. juli 2008 meddelt fri proces til en afghansk statsborger, der angav at være en af de 31 mænd, som i 2002 var blevet tilbageholdt af de danske styrker i Afghanistan og overgivet til de amerikanske styrker.

Sagen drejer sig blandt andet om, hvorvidt Forsvarsministeriet kan pålægges ansvar for de amerikanske styrkers behandling af afghanerne i forlængelse af overgivelsen, og om de amerikanske styrker har krænket Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Der blev meddelt fri proces i sagen under henvisning til retsplejelovens § 329.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-31-0394.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk