Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afgørelse om fri proces i sager efter "bankkrak" 
21-03-2013 

 

I en sag, der er anlagt af Finansiel Stabilitet mod den tidligere ledelse i en bank, meddelte Procesbevillingsnævnet ledelsen afslag på fri proces. I en sag, der er anlagt af den tidligere ledelse mod deres ansvarsforsikringsselskab, meddelte Procesbevillingsnævnet ledelsen fri proces, jf. retsplejelovens § 329.

Procesbevillingsnævnet har behandlet klager over Civilstyrelsens afslag på fri proces vedrørende 6 tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer i en bank, der i 2010 blev overtaget af FS Finans A/S (Finansiel Stabilitet).
De 6 tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer søgte om fri proces til en sag, hvor de sammen med bankens revisorer var blevet stævnet af FS Finans A/S med påstand om betaling af 250 mio. kr. Procesbevillingsnævnet besluttede at stadfæste Civilstyrelsens afslag på fri proces til denne sag.
De 6 tidligere bestyrelses- og direktionsmedlemmer søgte endvidere om fri proces til en sag mod deres bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringsselskab om anerkendelse af, at udgifter til sagen mod FS Finans A/S og et eventuelt beløb, som de måtte blive dømt til at betale, var omfattet af den tegnede police. Forsikringsselskabet havde afvist dækning.  Procesbevillingsnævnet besluttede at meddele ledelsen fri proces til denne sag efter retsplejelovens § 329.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-31-1008, 2012-31-1035, 2012-31-1037, 2012-31-1038, 2012-31-1039, 2012-31-1040, 2012-31-1041, 2012-31-1042, 2012-31-1043, 2012-31-1044, 2012-31-1045, 2013-31-0098.

Til top Sidst opdateret: 21-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk