Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om arbejdsvilkår 
15-04-2009 

 

Sag om væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene i forbindelse med ændret placering af arbejdssted for tre ansatte hos SKAT

Procesbevillingsnævnet har den 7. april 2009 meddelt tilladelse til tre ansatte hos SKAT til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 22. januar 2009.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt ændringer i de ansattes arbejdssteders placering som led i omlægning af skatteadministrationen kunne anses at udgøre en væsentlig ændring af de ansattes arbejdsvilkår. Landsretten fandt det ikke godtgjort, at ændringerne i medarbejdernes tjenesteforhold gjorde disse væsentligt mere byrdefulde, hvorfor der ikke fandtes at være grundlag for at tilkende medarbejderne overarbejdsbetaling og kørselsgodtgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0720.

Til top Sidst opdateret: 15-04-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk