Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3, jf. 4, stk. 1, ved at have kniv i en bil 
30-09-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2009 meddelt to domfældte tilladelse til anke til Højesteret af to domme vedrørende overtrædelse af våbenlovens § 10, stk. 3, jf. 4, stk. 1, afsagt af henholdsvis Vestre Landsret den 9. juni 2009 og Østre Landsret den 2. september 2009. I begge sager havde byrettens flertal idømt en bøde på 3.000 kr. for besiddelse af henholdsvis et multiværktøj og to hobbyknive i en bil. Både Østre- og Vestre Landsret fandt, at der ikke var særlige formildende omstændigheder, som kunne begrunde, at man fraveg udgangspunktet om 7 dages fængsel, jf. våbenlovens § 10, stk. 3, jf. § 4, stk. 1. Straffen blev i begge sager fastsat til fængsel i 7 dage (dissens).

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under henholdsvis j.nr. 2009-25-0064 og 2009-25-0096.
Til top Sidst opdateret: 30-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk