Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøde på 60.000 kr. for beskæftigelse af filippinsk rengøringshjælp 
04-05-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. april 2009 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 10. februar 2009.

Ved landsrettens dom blev ansøger idømt en bøde på 60.000 kr. for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 4, jf. stk. 5, ved i en periode på 6 måneder i sit private hjem at have beskæftiget en filippinsk rengøringshjælp uden opholds- og arbejdstilladelse. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0345.
Til top Sidst opdateret: 04-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk