Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Videregivelse af tv-optagelser foretaget med skjult kamera 
17-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2011 meddelt to domfældte journalister tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2010. Journalisterne blev begge i landsretten idømt en straf på 10 dagbøder på hver 500 kr. for at videregive fortrolige oplysninger bl.a. i form af skjulte videooptagelser af beboere på et omsorgscenter, jf. straffelovens § 152, stk. 1. De skjulte optagelser blev efterfølgende vist i uddrag i en landsdækkende tv-udsendelse. Landsretten fandt – uanset udsendelsens nyheds- og informationsværdi – ikke videregivelsen berettiget i henhold til straffelovens § 152, stk. 1, og § 152 e, nr. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0290
Til top Sidst opdateret: 17-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk