Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling indtil dom af rumænsk statsborger udleveret til straffeforfølgning i Danmark 
27-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2013 meddelt en rumænsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. november 2013 om varetægtsfængsling indtil dom i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1. Rumæneren blev anholdt i Rumænien den 16. juni 2013 og udleveret til Danmark med henblik på strafforfølgning. Han blev fremstillet i grundlovsforhør og til at begynde med fængslet efter retsplejelovens regler om varetægtsfængsling, og senere efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1. Der blev berammet hovedforhandling i sagen med foreløbigt 25 dage i januar, februar og marts måned 2014. Både by- og landsret fandt, at fortsat fængsling af rumæneren efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, indtil dom i sagen, ikke var uproportionalt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-26-0039.
Til top Sidst opdateret: 27-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk