Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling efter udlændingeloven af to svenske statsborgere 
16-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2015 meddelt to svenske statsborgere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, der er afsagt af Østre Landsret den 3. februar 2015 i en straffesag vedrørende indsmugling af khat.

De pågældende blev anholdt i Kastrup lufthavn og sigtet for at have indført 92 kg khat i deres kufferter. De nægtede sig skyldige og blev fremstillet i grundlovsforhør. Den ene forklarede om sine personlige forhold, at han havde været svensk statsborger siden 1987 og havde hustru og børn i Sverige, hvor han ejede en café. Den anden forklarede om sine personlige forhold, at han var svensk statsborger og taxachauffør og havde boet i Sverige i 28 år, hvor han også havde nogle søskende.

Byretten varetægtsfængslede de to svenske statsborgere i 12 dage efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, efter hvilken bestemmelse det bl.a. er en betingelse, at der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes. Byretten fandt, at betingelserne for varetægtsfængsling var opfyldt under hensyn til, at de svenske statsborgere ikke havde fast bopæl i Danmark, og da der var begrundet mistanke om, at de havde begået en lovovertrædelse, der kunne medføre udvisning.

Landsretten – der tilføjede, at opholdsdirektivet ikke kunne antages at være til hinder for udvisning – tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at betingelserne for varetægtsfængsling af de svenske statsborgere efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, var opfyldt. De to svenske statsborgere blev efterfølgende idømt 30 dages fængsel og udvist med indrejseforbud i 6 år.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-26-0005.
Til top Sidst opdateret: 16-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk