Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling efter udlændigeloven af en svensk statsborger 
06-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 31. marts 2016 meddelt en svensk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om varetægtsfængsling efter udlændingeloven, der er afsagt af Østre Landsret den 9. februar 2016.

En svensk statsborger blev af politiet antruffet i Københavns Lufthavn sammen med en kvinde. Han var i besiddelse af kvindens pas og bar hendes bagage. Det viste sig, at passet ikke tilhørte kvinden. Manden blev anholdt og sigtet for menneskesmugling. Under grundlovsforhøret nægtede manden sig skyldig og forklarede om sine personlige forhold, at han oprindeligt var fra Irak, men at han havde været svensk statsborger i 12 år, ligesom han havde fast bopæl i Sverige, hvor han var indehaver af fire supermarkeder. Han havde også et transportfirma i Tyskland. Han var på vej til Dublin sammen med kvinden.

Byretten varetægtsfængslede den svenske statsborger

Byretten varetægtsfængslede manden i 18 dage efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, efter hvilken bestemmelse det bl.a. er en betingelse, at der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kan fuldbyrdes. Byretten fandt, at betingelserne for varetægtsfængsling var opfyldt blandt andet under hensyn til, at manden ikke havde nogen tilknytning til Danmark, at han selv havde forklaret, at han både opholdt sig i Sverige og Tyskland, og at han ville til Irland, fordi han skulle have et nyt forhold – et nyt liv.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Landsretten, der var enig i byrettens begrundelse og resultat, stadfæstede byrettens afgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-26-0004.

Tidligere kæretilladelse vedrørende varetægtsfængsling af svenske statsborgere efter udlændingeloven

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt kæretilladelse til Højesteret vedrørende varetægtsfængsling af to svenske statsborgere efter udlændingeloven.

Der henvises til Højesterets sag 57/2015 (U 2015.3263 H)

Til top Sidst opdateret: 06-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk