Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling af hensyn til unddragelsesfaren og kollusionsfaren af svensk statsborger uden tilknytning til Danmark 
08-10-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. oktober 2014 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om varetægtsfængsling, der er afsagt af Østre Landsret den 3. september 2014. Den sigtede, der er svensk statsborger, var blevet antruffet af politiet ved asylcenteret i Sandholm i en bil sammen med 4 syriske statsborgere, der ikke havde opholdstilladelse i Danmark. Han blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev sigtet for menneskesmugling under særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens § 125 a, jf. udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1. Byretten fandt – bl.a. under henvisning til den sigtedes delvise erkendelse – at der var begrundet mistanke om, at han var skyldig efter udlændingelovens § 59, stk. 7, nr. 1, men at anklagemyndigheden ikke havde påvist sådanne særligt skærpende omstændigheder, der kunne begrunde en henførelse under straffelovens § 125 a. Byretten fandt under henvisning til, at sigtede er svensk statsborger med kendt bopæl, at der ikke var påvist bestemte grunde til at antage, at sigtede på fri fod ville unddrage sig forfølgningen, hvorfor betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, ikke var opfyldt. Byretten fandt endvidere, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at antage, at sigtede på fri fod ville vanskeliggøre forfølgningen i sagen, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3. Byretten løslod herefter den sigtede. Anklagemyndigheden kærede kendelsen til Østre Landsret, der fandt, at der var begrundet mistanke om, at han var skyldig i den rejste sigtelse, og at der henset hertil, og da den sigtede var uden tilknytning til Danmark, var grundlag for varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1. Landsretten fandt endvidere, at betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3 var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-26-0037.
Til top Sidst opdateret: 08-10-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk