Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling af EU-statsborger 
27-09-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 14. september 2018 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2018.

Manden var EU-statsborger, og han havde familie, fast bopæl og arbejde i et EU-land. Han var på turistophold i Danmark, da han den 17. maj 2018 blev anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 244 og § 266 b. Han blev samme dag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1. Varetægtsfængslingen blev efterfølgende forlænget. Sigtelsen for overtrædelse af straffelovens § 266 b blev under sagens efterforskning frafaldet.

Byretten forlængede varetægtsfængslingen

Ved kendelse af 13. juni 2018 forlængede byretten varetægtsfængslingen frem til den 6. juli 2018, hvor der var berammet hovedforhandling.

Landsretten stadfæstede

Landsretten stadfæstede den 20. juni 2018 byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling i medfør af udlændingelovens § 35. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at den adfærd, som manden var tiltalt for, måtte anses for at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte grundlæggende samfundsinteresser. Da manden ikke havde nogen tilknytning til Danmark, fandt landsretten efter oplysningerne om mandens forhold, at udvisning af ham ikke kunne anses for stridende imod proportionalitetsprincippet i opholdsdirektivet.

Byretten afsagde dom i sagen den 6. juli 2018. Manden blev idømt fængsel i 40 dage og udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-26-0027.

Til top Sidst opdateret: 27-09-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk