Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Undladt afvisning af genoptagelse af civil sag i 1. instans, hvor sagsøgte på ny ikke indleverede svarskrift 
24-07-2008 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 24. juli 2008 meddelt sagsøgeren i en civil sag tilladelse til kære til Højesteret i en sag om afvisning af genoptagelse. Byretten havde efter begæring fra den sagsøgte genoptaget sagen og fastsat frist for sagsøgtes indlevering af svarskrift. Da sagsøgte ikke overholdte fristen anmodede sagsøgeren byretten om at afvise genoptagelsen, hvilket byretten nægtede under henvisning til, at det ved fastsættelsen af fristen for svarskrift ikke var tilkendegivet, at manglende overholdelse af fristen ville blive tillagt udeblivelsesvirkning. Landsretten stadfæstede kendelsen under henvisning til, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte byrettens vurdering.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0326.

Til top Sidst opdateret: 01-08-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk