Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Uenighed om skolevalg til hinder for fælles forældremyndighed 
09-09-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 1. september 2009 meddelt moren tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 8. juli 2009 som 2. instans i en forældremyndighedssag. Forældrene aftalte i forbindelse med barnets fødsel fælles forældremyndighed. Faren havde anlagt sag med påstand om principalt, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves og tillægges ham, subsidiært at der skulle være fælles forældremyndighed men med bopæl for barnet hos ham. Moren havde nedlagt påstand om, at forældremyndigheden skulle tillægges hende, subsidiært fælles forældremyndighed med bopæl for barnet hos hende. Forældrene var uenige om skolevalget for barnet. Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed, hvorimod landsretten fandt, at det var bedst for barnet, at faderen alene fik tillagt forældremyndigheden over barnet under hensyn til, at forældrene ikke kunne blive enige om skolevalg og under hensyn til forældrenes nuværende samarbejdsvanskeligheder.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2009-23-0017.

Til top Sidst opdateret: 09-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk