Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af tyrkisk statsborger for tredobbelt drabsforsøg 
03-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2017 meddelt en udlænding begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. oktober 2016.

Byretten frifandt for påstanden om udvisning

En 29-årig tiltalt med tyrkisk statsborgerskab blev i byretten frifundet for drabsforsøg på fem personer, men fundet skyldig i bl.a. forsøg på legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 4 år og udviste tiltalte betinget. Byretten fandt under henvisning til tiltaltes stærke tilknytning til Danmark, at det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise den tiltalte, uanset at tiltalte nu var fundet skyldig i alvorlig personfarlig kriminalitet. Byretten frifandt derfor den tiltalte for påstanden om udvisning.

Landsretten udviste

Landsretten fandt tiltalte skyldig i tredobbelt drabsforsøg og forhøjede straffen til fængsel i 8 år. Med dommerstemmerne 15 mod 3 bestemte landsretten endvidere, at tiltalte skulle udvises. Landsretten lagde bl.a. vægt på, at tiltalte på baggrund af karakteren af sine handlinger måtte anses for at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører grundlæggende samfundsinteresser. Disse voterende fandt endvidere efter en samlet bedømmelse af på den ene side, at tiltalte er idømt en langvarig ubetinget fængselsstraf for forsøg på manddrab begået mod tre personer, og på den anden side til tiltaltes tilknytning til Danmark, hvor han er født og opvokset, at afvejningen af disse forhold sammenholdt med, at tiltalte har en væsentlig tilknytning til Tyrkiet, navnlig idet tiltaltes mindreårige børn og ægtefælle bor der, medfører, at Danmarks internationale forpligtelser ikke er til hinder for udvisning.

Bevillingen er begrænset til at angå spørgsmålet om udvisning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0330.

 

Til top Sidst opdateret: 03-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk