Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af serbisk statsborger, der var dømt for omfattende databedrageri. 
12-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. april 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. november 2014. I byretten og landsretten var tiltalte blevet idømt 1 år og 3 måneders fængsel og udvist med indrejseforbud i 12 år for omfattende databedrageri

Tiltalte var indrejst som 17 årig og havde haft mere end 14 års ophold her i landet. Tiltalte var tidligere straffet for lignende kriminalitet, men var ikke blevet udvist, heller ikke betinget. Tiltalte har ikke længere familie i Serbien, men tiltaltes mor og søskende bor i Danmark, og tiltalte har 3 små børn, der bor hos en ekskæreste i Sverige. Den tiltalte gjorde under sagen gældende, at han som følge af Schengen-reglerne ikke ville kunne besøge sine børn i 12 år som følge af udvisningen.

Byretten fandt at betingelserne for udvisning efter udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, var opfyldt, da udvisning ikke kunne antages at virke særligt belastende, jf. udlændingelovens § 26, stk. 1. Byretten henviste til, at den tiltalte trods et langvarigt ophold i Danmark, har sin familie, bestående af kæreste og 3 små børn i Sverige, og at tiltalte læser og skriver serbisk, hvorimod han ikke skriver dansk, og at tiltalte tidligere er straffet for helt tilsvarende kriminalitet og nu er idømt en længere frihedsstraf. Byretten bemærkede endvidere, at retten ikke herved havde taget stilling til, hvilken betydning udvisningen ville få for tiltaltes mulighed for at tage ophold i Sverige sammen med sin familie. Landsretten stadfæstede byrettens dom med henvisning til de af byretten anførte grunde og med bemærkning om, at udvisning ikke kunne antages at virke særligt belastende, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2014-25-0353.
Til top Sidst opdateret: 12-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk