Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af filippinsk statsborger, der var idømt 5 måneders fængsel for blandt andet flere forhold af simpel vold i gentagelsestilfælde. 
12-01-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. august 2014. I byretten og landsretten var tiltalte blevet idømt 5 måneders fængsel og udvist ubetinget med indrejseforbud i 6 år for flere forhold, herunder tre tilfælde af vold i gentagelsestilfælde, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1. De i sagen omhandlede forhold var begået i prøvetiden efter den seneste af to betingede udvisninger. Tiltalte var indrejst og familiesammenført med sin herboende mor som 12 årig og havde haft lovligt ophold i Danmark i 9 år og 7 måneder. Tiltaltes familie bor i Danmark. Et flertal på 2 dommere i byretten voterede for udvisning efter udlændingelovens § 22, nr. 4 og 6, jf. § 24 b, stk. 3, under henvisning til længden af den nu idømte straf sammenholdt med den tidligere begåede kriminalitet, hvorefter ubetinget udvisning ikke længere ville være uproportional eller i øvrigt i strid med Danmarks internationale forpligtelser. En voterende i byretten voterede for en ny betinget udvisning under henvisning til længden af tiltaltes lovlige ophold og bemærkede, at selv om tiltalte ikke i relation til de øvrige forhold nævnt i udlændingelovens § 26, stk. 1, havde styrket sin tilknytning til landet, fandtes en ubetinget udvisning fortsat efter karakteren af den udøvede vold og længden af den idømte straf at være uproportional, uanset at tiltalte to gange tidligere ved betingede udvisninger var blevet advaret mod risikoen for udvisning ved ny kriminalitet, og uanset at et indrejseforbud ville være tidsbegrænset i 6 år. Landsretten tiltrådte af de grunde, som byrettens flertal havde anført, at tiltalte skulle udvises ubetinget med indrejseforbud i 6 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2014-25-0291.
Til top Sidst opdateret: 12-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk