Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af en ukrainsk statsborger, der var idømt 60 dages fængsel for vold. 
20-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. marts 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. december 2013. I by- og landsretten var tiltalte blevet idømt 60 dages fængsel for vold efter straffelovens § 244 og udvist med indrejseforbud i 6 år. Tiltalte var ikke tidligere straffet, og tiltalte og hans ukrainske hustru havde opholdt sig og arbejdet i mere end 4 år i Danmark og havde et barn på 6 måneder. Byretten havde til støtte for udvisning efter udlændingelovens § 24, nr. 1, jf. § 22, nr. 6, henvist til, at udvisning ikke kunne antages at virke særligt belastende, jf. udlændingelovens § 26, stk. 1. Retten havde henvist til, at tiltalte og hans hustru kom fra Ukraine, og at deres barn ikke havde en sådan alder, at barnet havde integreret sig i det danske samfund. Landsretten stadfæstede af de af byretten anførte grunde byrettens afgørelse om udvisning, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2013-25-0325.
Til top Sidst opdateret: 20-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk