Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af 25-årig afghansk statsborger, der var idømt 3 måneders fængsel for vold og tyveri 
02-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. oktober 2015
Byretten udviste

Den tiltalte blev i byretten idømt 3 måneders fængsel for et indbrudstyveri og et forhold vedrørende vold efter straffelovens § 244 begået af flere i forening, men hvor den tiltalte ikke havde taget aktivt del i voldsudøvelsen. Byretten bestemte endvidere, at den 25-årige tiltalte, der var afghansk statsborger, og som var kommet til Danmark som 16-årig, skulle udvises med indrejseforbud i 6 år. Byretten lagde herved vægt på, at hans tilknytning til det danske samfund måtte ses i lyset af, at han hverken var i uddannelse, havde et arbejde eller en fast bolig i Danmark, at han ikke var gift eller samlevende eller havde børn, og at han kun sjældent var i kontakt med sin far, stedmor og to halvsøstre, der boede i Danmark. Byretten fandt således ikke, at udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Landsretten stadfæstede  

Landsretten stadfæstede byrettens dom og tiltrådte af de grunde, der var anført af byretten, at den tiltalte skulle udvises.  

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0286.

Til top Sidst opdateret: 02-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk