Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af 19-årig irakisk statsborger dømt for trusler og vold mod ansatte på døgninstitution 
02-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. september 2015
Byretten udviste

Den tiltalte blev i byretten dømt for trusler mod personale i den døgninstitution, hvor han tidligere havde været anbragt og et tilfælde af vold efter straffelovens § 244, jf. til dels straffelovens § 21, ved at have skubbet en pædagogmedhjælper på samme institution ind i en dør og forsøgt at slå ham med en knytnæve. Straffen for den 19-årige irakiske statsborger, der var kommet til Danmark som 7-årig, og som var straffet flere gange siden sit 15. fyldte år, blev fastsat som en fællesstraf af 1 års fængsel og omfattede den betingede straf i en tidligere dom.

Byretten bestemte endvidere, at den tiltalte skulle udvises med indrejseforbud i 6 år. Byretten lagde herved blandt andet vægt på, at han havde boet i Irak de første 7 år af sit liv, at hans mor og søster nu var bosiddende i Irak, og at han hverken havde familie eller nærmere tilknytning til personer i Danmark. Byretten fandt således ikke, at udvisning af den tiltalte var uproportionalt med kriminalitetens grovhed eller straffens længde.

Landsretten stadfæstede  

Landsretten stadfæstede byrettens dom og tiltrådte af de grunde, der var anført af byretten, at den tiltalte skulle udvises. Landsretten fremhævede blandt andet den tiltaltes tidligere personfarlige kriminalitet, herunder at han fortsatte med at begå kriminalitet efter sit fyldte 18. år, at han havde begået kriminalitet i prøvetiden for flere betingede domme, og at der var grund til at formode, at han også fremover ville begå kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist. Landsretten fandt således efter en samlet helhedsvurdering, at udvisning af den tiltalte måtte anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre den offentlige orden.  

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0262.

Til top Sidst opdateret: 02-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk