Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udsættelse af lejer ved umiddelbar fogedforretning 
06-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2013 meddelt en lejer af et boliglejemål tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2013 i en fogedsag.
Udlejer havde begæret udsættelse af lejer af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning. Fogedretten afviste begæringen under henvisning til, at udlejer tidligere havde modtaget indsigelse i forhold til en tidligere fremsendt opsigelse, at udlejer ikke havde fremsendt orientering mv. om opsigelsen på mail, uanset at der tidligere var kommunikeret gennem dette medie, og at udlejer ikke havde sendt kopi af opsigelsen til en af lejer antaget rådgiver. Landsretten fremmede derimod sagen, idet der henvistes til, at lejers indsigelse først var kommet frem til udlejer efter udløbet af indsigelsesfristen i lejelovens § 87, stk. 2, og at det var uden betydning, at lejer havde fremsat indsigelse mod en opsigelse fremsendt ca. 5 måneder tidligere.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0156.

Til top Sidst opdateret: 06-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk