Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udmåling af tortgodtgørelse og erstatning til en forurettet i en sædelighedssag 
05-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2013 meddelt en forurettet i en sædelighedssag tilladelse til anke til Højesteret af en bestemmelse om tortgodtgørelse og erstatning i en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 15. april 2013.
Den forurettede havde fået krænket sin blufærdighed, idet den tiltalte – uden den forurettedes viden og imod dennes vilje – havde oploaded billeder af den forurettede fra dennes facebook profil, hvilke blev manipuleret således, at de kom til at fremstå utugtige eller pornografiske og blev udbredt på internettet. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 4 måneder og pålagde derudover den dømte at betale tortgodtgørelse samt erstatning på i alt 50.000 kr. til den forurettede. Landsretten fastsatte straffen til fængsel i 6 måneder og udmålingen af tortgodtgørelse og erstatning til 26.000 kr.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0251.

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2014 meddelt yderligere to forurettede i sagen tilladelse til anke til Højesteret.

Disse sager er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0014 og 2014-22-0015.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk