Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udmåling af sagsomkostningerne i en hævet småsag 
28-04-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 26. april 2016 meddelt en køber tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Vestre Landsret den 8. februar 2016

Køberen havde i 2013 købt en hest, men efter overtagelsen fandt køberen hesten mangelfuld og efter forgæves forsøg på at finde en mindelig løsning indbragte køberen sælgeren for byretten med påstand om tilbagebetaling af købesummmen på i alt 35.130 kr.

Sagen blev behandlet i småsagsprocessen, og der blev indhentet en sagkyndig erklæring, som fastslog, at hesten ikke led af de skavanker, som køberen hævdede. Inden byretten havde udarbejdet fortegnelsen hævede køberen retssagen. 

Byrettens omkostningsafgørelse

Byretten pålagde køberen at betale 13.625 kr. inkl. moms i sagsomkostninger, idet det efter byrettens opfattelse havde været nødvendigt for sælgeren at være repræsenteret af advokat under forberedelsen, ligesom sagen havde haft et langvarigt forløb i byretten med indhentelse af sagkyndig erklæring. 

Vestre Landsrets nedsatte sagsomkostningerne

Efter tilladelse fra Procesbevillingsnævnet indbragte køberen sagen for Vestre Landsret. Landsretten lagde til grund, at sagen var hævet inden udarbejdelse af fortegnelse, hvorfor sagens omkostninger skulle fastsættes efter retsplejelovens § 408, stk. 1, jf. § 314. Efter sagens udfald måtte køberen anses for den tabende part, hvorfor køberen skulle betale sagsomkostninger for byretten.

Landsretten fastsatte sagens omkostninger til et beløb svarende til inkassosalæret, hvorfor køberen blev pålagt at betale 2.880 kr. i sagsomkostninger til sælgeren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0115.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk