Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udlæg i falden arv foretaget på skyldnerens sidst kendte bopæl 
 

 

Procesbevillingsnævnet har den 20. november 2008 meddelt SKAT tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2008. Sagen angik gyldigheden af et udlæg, som SKATs pantefoged havde foretaget i falden arv under en udkørende fogedforretning på skyldnerens sidst kendte bopæl, jf. retsplejelovens § 487, stk. 1, nr. 1, jf. § 235, stk. 4. Sagen rejste spørgsmål om, hvorvidt der alene kan foretages udlæg i forbindelse med en udkørende fogedforretning på skyldnerens sidst kendte bopæl, hvor hverken aktivet eller skyldneren er til stede, hvis det sandsynliggøres, at skyldneren fortsat bor eller opholder sig på adressen. Fogedretten ophævede udlægget, hvilket blev stadfæstet af landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-22-0375.

Til top Sidst opdateret: 21-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk