Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udløsning af betinget udvisning 
06-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2010 meddelt en 17-årig domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. maj 2010. Domfældte, som i 2008 blev idømt en betinget udvisning med prøvetid på 2 år, blev i byretten idømt en fællesstraf på 9 måneder for vold, jf. straffelovens § 244, jf. § 247, stk. 1, uden at den betingede udvisning blev udløst (dissens). Østre Landsret fandt, at den betingede udvisning skulle udløses, idet der ikke var forhold som anført i udlændingeloven § 26, stk. 1, der talte afgørende imod udvisning. Domfældte blev herefter udvist med indrejseforbud i 6 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0140.
Til top Sidst opdateret: 06-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk