Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udlæg i ideel andel af andelsbolig. 
23-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 13. september 2019 meddelt en skyldner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2018.

Skyldneren skyldte en bank henholdsvis cirka 100.000 kr. og 40.000 kr. for to lån.

Fogedretten foretog udlæg i skyldnerens ideelle andel af boligen

Efter anmodning fra banken blev der afholdt møde i fogedretten. Skyldneren anerkendte at skylde beløbet, men erklærede sig ude af stand til at betale. Fogedretten bestemte herefter, at der kunne foretages udlæg i skyldnerens ideelle andel af en andelsbolig. 

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Skyldneren kærede til Østre Landsret, og fogedretten oplyste over for landsretten, at skyldneren på mødet i fogedretten havde angivet værdien af andelsboligen til 400.000 kr. Over for landsretten oplyste skyldneren, at andelskronen udgjorde 400.000 kr., og at andelen var blevet købt for 300.000 kr. Han oplyste endvidere, at han alene ejede halvdelen af andelsboligen, og at han og hans samleverske begge hæftede for et pantebrev på 400.000 kr. udstedt til banken. Endelig oplyste han, at der var tale om en bolig på 125 kvadratmeter for en husstand på fire personer.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering af oplysningerne om andelsboligens værdi og areal samt størrelsen af husstanden, at skyldnerens ideelle andel ikke var undtaget fra udlæg i medfør af retsplejelovens § 509, stk. 2. Landsretten stadfæstede herefter fogedrettens afgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0659 og 2018-22-0660.

Til top Sidst opdateret: 23-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk