Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ubetinget frakendelse af førerretten for overtrædelse af bestemmelserne om køre- og hviletid 
30-12-2014 

 

Procesbevillingsnævnet har den 29. december 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. juni 2014. Tiltalte blev i en færdselsstraffesag frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 6 måneder for i to tilfælde at have overtrådt bestemmelserne om køre- og hviletid med mere end 30 %, jf. færdselsloven § 128, stk. 1, jf. § 126, stk. 1, nr. 7, jf. 125, stk. 1, nr. 6. Overtrædelserne var sket henholdsvis den 21. maj 2008 og den 26. maj 2008. Sagen var blevet indbragt for byretten den 12. marts 2010. Retten i Viborg afsagde dom den 20. marts 2013. Landsretten havde ikke fundet grundlang for at gøre frakendelsen betinget under henvisning til principperne i straffelovens § 82, nr. 13, og § 83, 2. pkt., eller i medfør af færdselslovens § 126, stk. 2.

Til top Sidst opdateret: 30-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk