Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Uberettiget videooptagelse på et ikke frit tilgængeligt sted til brug i tv-udsendelse. 
15-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. juni 2011 meddelt to domfældte, henholdsvis en journalist og en fotograf, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. april 2011. De domfældte blev begge i landsretten idømt en straf på 10 dagbøder på hver 1.000 kr. for uberettiget at have videooptaget en kvinde, der befandt sig på et ikke frit tilgængeligt sted, jf. straffelovens § 264 a. De skjulte optagelser blev efterfølgende vist i uddrag i en landsdækkende tv-udsendelse. Landsretten fandt, at krænkelsen ved optagelsen i væsentlig grad havde overskredet, hvad varetagelse af den offentlige interesse i nyheds- og informationsformidlingen kan berettige til, og at optagelserne derfor havde været uberettigede, jf. straffelovens § 264 a.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0114.
Til top Sidst opdateret: 15-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk