Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Uafviklede feriefridage ved arbejdsgivers konkurs 
30-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 29. marts 2017 meddelt et fagforbund som mandatar for en række lønmodtagere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. januar 2017.

En række lønmodtagere var ansat hos en arbejdsgiver, da arbejdsgiveren gik konkurs. Lønmodtagerne var omfattet af en overenskomst, der hjemlede ret til 5 feriefridage. Det fremgik desuden af overenskomsten, at såfremt feriefridagene ikke var afholdt inden udløbet af ferieåret, kunne lønmodtagerne rejse krav om kompensation for ikke afholdte feriefridage, ligesom det fremgik af overenskomsten, at feriefridagene skulle placeres efter samme regler som restferie, jf. ferielovens bestemmelserne herom, hvilket dog ikke gjaldt for feriefridage i en opsigelsesperiode efter virksomhedens opsigelse af medarbejderen. 

Konkursboet opsagde og fritstillede lønmodtagerne, hvorefter lønmodtagerne anmeldte deres samlede krav som priviligerede lønkrav til konkursboet og til Lønmodtagernes Garantifond, herunder krav på kompensation for uafviklede feriefridage.

Lønmodtagernes Garantifond traf herefter afgørelser om deludbetaling, idet Lønmodtagernes Garantifond dog afviste de anmeldte krav på udbetaling af uafviklede feriefridage med henvisning til, at såvel feriedage, jf. ferielovens § 16, og feriefridage var indeholdt i opsigelsesvarslet. 

Lønmodtagerne fastholdt overfor konkursboet kravet om udbetaling af uafviklede feriefridage som priviligerede restkrav med henvisning til overenskomstens bestemmelse om feriefridage, hvilket konkursboet imidlertid afviste, hvorefter lønmodtagerne indbragte sagen for skifteretten.

Sø- og Handelsretten og landsretten gav konkursboet medhold 

Sø- og Handelsrettens Skifteret fandt, at en aftalt konvertering af uafviklede feriefridage til løn ved arbejdsgiverens opsigelse, kunne sidestilles med et alternativ til et forlænget opsigelsesvarsel i overensstemmelse med dommen trykt i U 1994.655 H. Skifteretten fandt på den baggrund, at lønmodtagernes uafviklede feriefridage kunne konkursreguleres, jf. konkurslovens § 61, stk. 1, således at de uafviklede feriefridage kunne anses for afholdt i fritstillingsperioden (dissens). 

Lønmodtagerne ankede dommen til landsretten, der stadfæstede skifterettens dom. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0047.

 

Til top Sidst opdateret: 30-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk