Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvist om gyldigheden af notartestamente mellem testators enke og en tidligere steddatter indsat i testamentet som universalarving på et tidspunkt, hvor testator ikke havde ægtefælle og børn. 
05-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. september 2014 meddelt testators enke tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 20. marts 2014. Testator havde på et tidspunkt, hvor han var ugift og barnløs, for notaren oprettet et testamente, hvori han indsatte sin tidligere hustrus datter som universalarving med henvisning til, at han havde kendt hende, siden hun var 4 år gammel, at han havde været som en far for hende under ægteskabet med hendes mor, og at han stadig havde god kontakt til hende. Efterfølgende giftede testator sig, og parret fik en datter. Der var fortsat kontakt mellem testator og hans tidligere steddatter.  Efter testators død opstod der tvist om, hvorvidt den tidligere steddatter var arving i boet i henhold til testamentet, der ubestridt ikke var tilbagekaldt i testamentsform. Testators enke havde gjort gældende, at testamentet var ugyldigt på grund af bristende forudsætninger, da det havde været afgørende for testator ved oprettelsen af testamentet, at han ikke havde livsarvinger eller en ægtefælle, og hun henviste til, at testator under en oprydning havde vist hende testamentet og forklaret, at det ikke længere var gældende. Testators tidligere steddatter havde gjort gældende, at testamentet skulle lægges til grund, da testator ikke på utvetydig måde havde tilbagekaldt dette eller anfægtet dets gyldighed. Skifteretten og landsretten havde bestemt, at testators tidligere steddatter skulle være arving i boet, idet det ikke efter de under sagen afgivne forklaringer var tilstrækkeligt bevist, at testamentet var ugyldigt på grund af bristende forudsætninger.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0282.
Til top Sidst opdateret: 05-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk