Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsfuldbyrdelse af forlig indgået under fagretlig behandling 
20-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. juni 2012 meddelt en arbejdstager (rekvirenten) tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. marts 2012 i en fogedsag. Ved kendelsen stadfæstede landsretten fogedrettens afgørelse om at nægte fremme af en begæring om udlæg, hvor tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget var et forlig, der var indgået mellem arbejdstagerens faglige organisation og den arbejdsgiverorganisation, hvor arbejdsgiveren var medlem, da forliget blev indgået. Landsretten begrundede bl.a. afgørelsen med, at det ikke fremgik af arbejdsgiverorganisationens vedtægter, at medlemmerne var forpligtet til at overholde de aftaler, som måtte blive indgået af arbejdsgiverorganisationens repræsentanter ved fagretlig behandling af opståede uoverensstemmelser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2012-22-0168.
Til top Sidst opdateret: 20-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk