Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tre sager om tinglysning af transport af ejerpantebreve, der ikke opnåede dækning på tvangsauktion, til ejendommens nye ejer. 
14-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. oktober 2011 meddelt Tinglysningsretten tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. maj 2011. Tinglysningsretten havde i alle tre sager afvist at tinglyse transport af ejerpantebreve til de nye ejere af ejendomme, der var solgt på tvangsauktioner, hvor ejerpantebrevene var udækkede. I to af sagerne var afvisningen begrundet med, at ejerpantebreve, der ikke har opnået dækning på en tvangsauktion, ikke kan transporteres til ejendommens nye ejer. I den ene af disse sager anførte Tinglysningsretten supplerende, at sådanne ejerpantebreve i stedet kan begæres slettet efter retsplejelovens § 581, stk. 1. I den tredje sag var afvisningen begrundet med, at ejerpantebrevet ikke kunne transporteres, uden at der betaltes afgift af det fulde beløb. Vestre Landsret hjemviste alle tre sager med bemærkning om, at det forhold, at et ejerpantebrev ikke har opnået dækning på tvangsauktion, ikke udelukker, at ejerpantebrevet kan transporteres til ejendommens nye ejer.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0197, 2011-22-0198 og 2011-22-0199.
Til top Sidst opdateret: 14-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk