Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To straffesager om stalking 
08-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2018 meddelt anklagemyndigheden begrænset tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af henholdsvis Østre Landsret den 27. juni 2018 og Vestre Landsret den 20. august 2018.
Begge straffesager drejer sig om systematisk og vedvarende forfølgelse og chikane (stalking).

I den ene sag blev den tiltalte fundet skyldig i at have udsat sin ekskæreste for forfølgelse og chikane gennem ca. 1 år. Forfølgelsen og chikanen bestod i at have overtrådt et tilhold og et opholdsforbud talrige gange samt indbrud, hærværk, trusler og forsætlig fareforvoldelse. Tiltalte havde endvidere stukket forurettedes to hunde med en kniv, hvorved begge hunde afgik ved døden. Tiltalte blev ved dommen straffet med fængsel i 9 måneder og en bøde på 18.000 kr. Han blev endvidere frakendt retten til at beskæftige sig med dyr i 3 år og frakendt førerretten i 2 år.

I den anden sag blev den tiltalte fundet skyldig i gennem 9 måneder gentagne gange at have overtrådt et tilhold ved telefonhenvendelser, sms-beskeder, e-mails til forurettede og dennes hustru og børn, samt ved opslag og kommentarer om forurettede på de sociale medier. Tiltalte blev ved dommen straffet med fængsel i 3 måneder, der undtagelsesvist blev gjort betinget.

Bevillingerne er begrænset til at angå spørgsmålet om straffastsættelsen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0204 og j.nr. 2018-25-0237
Til top Sidst opdateret: 08-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk