Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved besiddelse af skydevåben på bopælen. 
21-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2010 meddelt to domfældte tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. marts 2010 og af Østre Landsret den 28. september 2010. De domfældte, der begge tidligere var straffet for personfarlig kriminalitet og ulovlig våbenbesiddelse, var i landsretten idømt henholdsvis fængsel i 1 år og 2 måneder for besiddelse af en funktionsdygtig men usamlet pistol og fængsel i 1 år og 3 måneder for besiddelse af et oversavet jagtgevær. I begge sager blev våbnet opbevaret sammen med tilhørende ammunition henholdsvis i en taske, der stod på en reol, og i et skab.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0095 og 2010-25-0232.
Til top Sidst opdateret: 21-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk