Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. våbenloven ved at være i besiddelse af skarpladt pistol. 
16-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2009 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret den 12. og 21. oktober 2009, vedrørende overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, jf. våbenloven. I den første sag, hvor domfældte var i besiddelse af en skarpladt pistol på offentligt sted, stadfæstede landsretten byrettens strafudmåling på fængsel 1 år. I den anden sag, hvor domfældte var i besiddelse af en skarpladt pistol med ekstra ammunition på sin bopæl, fastsatte landsretten straffen til fængsel i 1 år og 2 måneder.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2009-25-0131 og 2009-25-0149.
Til top Sidst opdateret: 16-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk