Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om kørselsgodtgørelse ved transport i egen bil mellem bopæl og nyt arbejdssted i forbindelse med ændret placering af arbejdssted for to ansatte hos SKAT 
25-09-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har henholdsvis den 2. juni og den 28. august 2009 meddelt to ansatte hos SKAT tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 4. marts 2009 og en dom afsagt af Østre Landsret den 22. maj 2009.

Sagerne vedrørte spørgsmålet, om ændringer af de ansattes arbejdssted som led i omlægning af skatteadministrationen i varslingsperioden gav de ansatte ret til kørselsgodtgørelse efter høj takst ved transport i egen bil mellem bopæl og nyt arbejdssted.

Vestre Landsret fandt ved dom af 4. marts 2009 ikke, at den ansattes kørsel mellem sit hjem og det nye tjenestested var en tjenesterejse, og fandt derfor ikke, at SKAT var forpligtet til at stille den ansatte, som om det var en tjenesterejse, eller til at godtgøre ham yderligere beløb vedrørende hans udgifter til transport.

Østre Landsret fandt derimod ved dom af 22. maj 2009, at ydelse af godtgørelse for transport til den ansattes nye arbejdsplads i varslingsperioden måtte anses at have hjemmel i, at den ansatte i varslingsperioden fortsat måtte anses for at have sit faste arbejdssted på den hidtidige arbejdsplads, hvorfor transporten til den nye arbejdsplads måtte anses for en tjenesterejse. Østre Landsret fandt det ved dommen endvidere godtgjort, at den ansatte hidtil havde fået udbetalt høj kørselstakst under tjenesterejser, hvorfor han i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven fortsat fandtes at have krav herpå i varslingsperioden.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0811 og 2009-22-0078.

Procesbevillingsnævnet meddelte endvidere den 7. april 2009 bevilling til anke til Højesteret i en anden sag, som vedrørte spørgsmål om væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene i forbindelse ændret placering af arbejdssted for tre ansatte hos SKAT. Denne sag er nærmere beskrevet på hjemmesiden den 15. april 2009 under j.nr. 2009-22-0720.
Til top Sidst opdateret: 25-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk