Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tortgodtgørelse i en række straffesager om deling af sexvideoer på de sociale medier 
13-06-2019 

Procesbevillingsnævnet har meddelt to forurettede, en dreng og en pige, tilladelse til særskilt anke til henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret af afgørelser om tortgodtgørelse i en række domme, der er afsagt af flere af landets byretter.
De tiltalte i sagerne var tiltalt for flere gange og til flere personer at have delt sexvideoer af de to forurettede via Facebooks chatfunktion Messenger. De to forurettede nedlagde i straffesagerne påstand om betaling af tortgodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 26.

Byretterne tildelte pigen tortgodtgørelser på mellem 0 og 2.500 kr., mens drengen blev tildelt tortgodtgørelser på mellem 0 og 500 kr.

I en række af sagerne blev de tiltalte dømt for overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1, om udbredelse af børnepornografi. Byretterne tildelte i disse sager pigen en tortgodtgørelse på 2.500 kr., mens drengen i disse sager blev tildelt en tortgodtgørelse på 500 kr. Byretterne lagde blandt andet vægt på, at de tiltalte via delingerne havde bidraget til en videreudbredelse af videoerne. Tortgodtgørelserne blev fastsat navnlig under hensyntagen til, at andre personer, der måtte blive fundet skyldige i at videresende de samme videoer, også kunne blive pålagt at betale godtgørelse til de forurettede, samt til de godtgørelser, der allerede måtte være tilkendt til de forurettede, i hvilken forbindelse der henvistes til Højesterets dom af 11. januar 2019 i sagen 159/2018.

I en række af sagerne blev de tiltalte alene dømt for overtrædelse af straffelovens § 232, om blufærdighedskrænkelse og § 264 d, om ulovlig deling. I nogle af disse sager fandt byretterne, at hverken pigen eller drengen var berettiget til en tortgodtgørelse, idet der ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag herfor. I nogle andre af disse sager fandt byretterne, at pigen var berettiget til en tortgodtgørelse på mellem 2.000 og 2.500 kr., mens drengen var berettiget til en tortgodtgørelse på 500 kr. Beløbene i de sidst nævnte sager blev fastsat i lyset af det niveau, som Højesteret havde fastlagt ved dom af 11. januar 2019, ligesom der konkret blev lagt vægt på antallet af delinger.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-21-0248 m.fl.
Til top Sidst opdateret: 13-06-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk