Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tinglysning af ankestævning 
14-11-2008 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. november 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt den 30. april 2008 af Østre Landsret. Landsretten havde afslået en begæring om tinglysning af ankestævning allerede fordi, byrettens dom var anket efter udløbet af fuldbyrdelsesfristen.
 
Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-22-0282.
Til top Sidst opdateret: 14-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk