Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære af kendelser om varetægtsfængsling frem til afsigelse af dom 
27-10-2008 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2008 meddelt tilladelse til kære til Højesteret i 2 sager om varetægtsfængsling, hvor de tiltalte i medfør af retsplejelovens § 767, stk. 2, var blevet varetægtsfængslet frem til afsigelse af dom i straffesagerne mod dem. Begge sager omhandlede endvidere forståelsen af retsplejelovens § 768a, om varetægtsfængslingens længde. I den ene sag var der tillige spørgsmål om betydningen af, at anklagemyndigheden ikke havde indgivet en skriftlig anmodning om fortsat varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 764, stk. 1.
 
Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-26-0024 og 2008-26-0025.
Til top Sidst opdateret: 27-10-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk