Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om berammelse af en straffesag mod i alt 8 tiltalte på to retsdage, hvor to af de tiltaltes forsvarere ikke kunne møde. 
03-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. april 2010 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der blev afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2010 i en straffesag mod i alt 8 tiltalte. Ved kendelsen stadfæstede Østre Landsret byrettens kendelse om at beramme straffesagen til hovedforhandling på to retsdage, hvor to af de tiltaltes forsvarere var forhindret i at møde. Ved byrettens kendelse var der ikke samtidig sket tilbagekaldelse af beskikkelsen af de pågældende forsvarere.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0082.
Til top Sidst opdateret: 03-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk