Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om, hvilken part der har ret til at føre vidne. 
12-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2010 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. februar 2010 i en sag mellem forsikringsselskabet og en forsikringstager. Ved kendelsen stadfæstede Østre Landsret byrettens kendelse om, at to vidner, som forsikringstageren i stævningen havde begæret ført, og som begge er ansat hos forsikringsselskabet som henholdsvis skadekonsulent og sagsbehandler, føres af forsikringstageren, der først har begæret vidnerne ført.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0091.
Til top Sidst opdateret: 12-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk