Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om opsættende virkning af kære i en fogedforbudssag 
09-02-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. januar 2010 meddelt en landsdækkende tv-station tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 8. januar 2010 i en fogedforbudssag mellem tv-stationen og en privat institution. Ved afgørelse af 8. januar 2010 meddelte Procesbevillingsnævnet den private institution tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelse af 18. december 2010, hvorved landsretten ophævede fogedrettens forbud mod at tv-stationen måtte vise nærmere bestemte optagelser foretaget med skjult kamera. Kendelsen blev kæret til Højesteret samme dag, og Østre Landsret tillagde ved beslutningen af 8. januar 2010 kæren af kendelsen opsættende virkning i medfør af retsplejelovens § 650, 1 pkt. jf. § 587, stk. 1, jf. § 395.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blev behandlet under j.nr. 2010-22-0006.
Til top Sidst opdateret: 09-02-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk