Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære af kendelse om fortsat varetægtsfængling 
07-05-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 5. maj 2009 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 26. marts 2009 om fortsat varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3. Sagen rejste bl.a. spørgsmål om, hvorvidt der fortsat kunne antages at foreligge bestemte grunde til at antage, at sigtede ville vanskeliggøre efterforskningen ved at påvirke andre.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-26-0046.

Til top Sidst opdateret: 07-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk