Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til anke til Højesteret af landsretsdom, hvorved ansøger var idømt to års fængsel for at have unddraget to børn fra deres moders forældremyndighed og ikke at have medvirket til, at de kom tilbage til moderen 
14-01-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 12. januar 2009 meddelt tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overtrædelse af straffelovens § 215, stk. 1, jf. § 261, stk. 2.

Ved Østre Landsrets ankedom af 30. oktober 2008 blev ansøgeren idømt to års fængsel for at have unddraget sine to børn fra deres moders forældremyndighed og ikke at have medvirket til, at de kom tilbage til hende. Ansøgeren var tidligere dømt to års fængsel 3 gange for tilsvarende forseelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-25-0279.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk