Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til anke i en sag om forsøg på fremstilling af en fjernbetjent bombe og besiddelse af 14 skydevåben med tilhørende ammunition i en lejlighed. 
13-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2010 meddelt tre domfældte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 23. april 2010. De domfældte var i byretten blevet idømt fængsel i henholdsvis 8, 8 og 9 år for forsøg på fremstilling af en fjernbetjent bombe, der dog reelt var uvirksom, med forsæt til på et ikke nærmere oplyst tidspunkt og sted at forvolde sprængning til skade for andres person eller formue under sådanne omstændigheder, at de indså, at andres liv derved udsattes for overhængende fare, og for besiddelse i en lejlighed af 14 skydevåben, herunder militærgeværer, maskinpistoler, haglgeværer, en riffel og pistoler samt 14 tilhørende magasiner med ammunition, jf. bl.a. straffelovens § 183, stk. 2, og § 192 a, stk. 2. Bombeanordningen bestod af uvirksomt sprængstof beregnet til øvelsesbrug og en mobiltelefonanordning med henblik på fjerndetonation. Den domfældte, der blev idømt fængsel i 9 år, var desuden fundet skyldig i røveri efter straffelovens § 288, stk. 1, nr. 1. Landsretten fandt det bevist, at de domfældte, som havde tilknytning til bandemiljøer involveret i voldelige opgør med rockergrupper, og som havde indhentet oplysninger til brug for fremstillingen af bomben på internettet, havde troet, at prøvesprængstoffet var aktivt sprængstof med en betydelig sprængkraft, og stadfæstede byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0119.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk