Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til anke i "Godhavn-sagen" 
15-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2016 meddelt en person, der som barn i 1960’erne var anbragt på drengehjemmet Godhavn, tilladelse til anke til Østre Landsret af en dom, som er afsagt af Københavns Byret den 23. april 2015.
En mand havde anlagt sag mod Social- og Indenrigsministeriet, idet han ønskede, at ministeriet skulle anerkende, at den behandling, han havde været udsat for under sit ophold på et drengehjem i perioden 1962-1965, svarede til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN´s torturkonvention. Manden havde nedlagt påstand om tortgodtgørelse for et angivet symbolsk beløb på 10.001 kr.

Byretten frifandt staten

Københavns Byret fandt, at mandens mulige krav på godtgørelse for tort var forældet, og frifandt Social- og Indenrigsministeriet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-21-0864.

Til top Sidst opdateret: 15-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk