Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til anke af dom i en sag, hvor tre EU-statsborgere blev idømt 40 dages fængsel for tyveri, men frifundet for en påstand om udvisning. 
03-11-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 31. oktober 2008 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overtrædelse af straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1.

Ved landsrettens dom blev tre EU-statsborgere idømt 40 dages fængsel for i forening at have stjålet en pung indeholdende et dankort med tilhørende pinkolde og efterfølgende at have brugt dette i hæveautomater. Retten fandt, at de pågældende ikke udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel vedrørende grundlæggende samfundsinteresser, jf. udlændingelovens § 2, stk. 3, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 38 af 29. april 2004 artikel 24 og 28. Anklagemyndighedens påstand om udvisning blev på denne baggrund ikke taget til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-25-0217.

Til top Sidst opdateret: 03-11-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk