Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til anke af dom i en sag, hvor to EU-statsborgere blev idømt 60 dages fængsel for tyveri og udvist med indrejseforbud i 5 år 
15-12-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2008 meddelt tilladelse til anke til Højesteret i en sag om overtrædelse af straffelovens § 276, jf. § 285, stk. 1, til dels § 21.

Ved Østre Landsrets dom af 17. oktober 2008 blev to EU-statsborgere idømt 60 dages fængsel for tyveri af taske i ét tilfælde og forsøg herpå i to tilfælde. Retten fandt, at omstændighederne ved de tiltaltes kriminalitet indebar en aktuel og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundshensyn, hvorfor en udvisning var berettiget, uanset at de tiltalte er EU-statsborgere. Anklagemyndighedens påstand om udvisning blev på denne baggrund taget til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-25-0276.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk